Eendenkroos als biodiversiteit booster

Εendenkroos wordt vaak geassocieerd met overlast, maar stiekem is het hartstikke waardevol. De afgelopen jaren heeft het team van Flip the City de waarde van eendenkroos onderzocht en laten zien dat het de biodiversiteit en bodemkwaliteit in het groen van de stad aanzienlijk kan verbeteren. Hoog tijd dus om de keten bij elkaar te brengen en te zorgen dat eendenkroos niet langer wordt gezien als afval maar als waardevolle grondstof.
Startup
Flip the City
Datum
Januari 2023 t/m oktober 2023
Rol Noorderwind
Ketenregisseur
Eendenkroos als biodiversiteit booster
"Waarom groeien sloten, kanalen en grachten helemaal groen van het eendenkroos, maar blijft de stad kaal en grijs?"

Het startpunt van de opdracht

Kunnen we een ketensamenwerking opzetten die ervoor zorgt dat eendenkroos niet langer meer als afval afgevoerd wordt, maar als grondstof ingezet wordt in een tegel die biodiversiteit in de stad stimuleert?

Onder begeleiding van Noorderwind heeft de keten onderzocht:

 • Hoe de eendenkroos keten circulair gemaakt kan worden.
 • Hoe de onderlinge samenwerking tussen de ketenpartners opgezet kan worden.
 • Welke stappen gezet moeten worden om tot een voor de consument interessant product te komen.

Om te testen hoe dit in de praktijk kan werken hebben we een pilot gedaan waarin zowel de onderlinge samenwerking als deproductie stappen zijn doorlopen.

Tijdens dit project werkten we samen met

 • Flip the City (producent)
 • Groen-Punt BV (groenaannemer)
 • GroenCollect (transporteur)
 • Multiphase Dryers BV (verwerker)
 • Tuincentrum Ockenburgh (verkoper)

De rol van Noorderwind

Als ketenregisseur heeft Noorderwind verschillende sessies georganiseerd waarin de eendenkroos-keten circulair gemaakt is, de onderlinge samenwerking is geschetst en de pilot is ontworpen. Noorderwind legt gedurende het project de geleerde lessen vast en ontwerpt aan de hand van deze lessen en uitkomsten van de pilot samen met de ketenpartners de circulaire business case van eendenkroos.

Behaalde resultaten

 • Een blauwdruk van hoe de samenwerking na de pilot structureel voortgezet kan worden
 • Een circulaire business case voor de eendenkroos keten
 • Inzichten in de veranderingen die moeten plaatsvinden om eendenkroos niet langer als afval te zien maar als grondstof te gebruiken.

Image Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No items found.