Een duurzame business case voor hoogwaardige CO2-vastlegging

Nieuw Groen is er voor mensen en bedrijven die hun CO2-uitstoot willen opruimen. Lokaal, via een groen initiatief. Simpel. En met oog voor biodiversiteit. Na een succesvolle start wil Nieuw Groen nog meer positieve impact maken. Maar wat is de beste manier om haar impact te vergroten? En hoe kom je tot een duurzame business case?
Startup
Nieuw Groen
Datum
Juni 2023 - Sep 2023
Rol Noorderwind
Proces facilitator
Een duurzame business case voor hoogwaardige CO2-vastlegging
"Heel nuttig deze sessies en superfijn om dit met jullie te doen! Ik heb een duidelijk overzicht van alle mogelijkheden én een heldere focus waar ik me eerst op moet richten"

Heleen Klinkert

Oprichter Nieuw Groen

Het startpunt van de opdracht

Na een succesvolle start wil Nieuw Groen haar dienstverlening opschalen om zo haar positieve impact te vergroten. Onder begeleiding van Noorderwind onderzoekt Nieuw Groen kansrijke business cases rondom het opruimen van CO2.

De rol van Noorderwind

Noorderwind begeleidt de haalbaarheidsstudie en helpt Nieuw Groen om toe te werken naar een meest kansrijke business case. Noorderwind ontwerpt en begeleidt de verschillende sessies, en zorgt daarnaast voor inhoudelijke expertise rondom mogelijke business modellen (incl. hun voor- en nadelen).

Onder begeleiding van Noorderwind heeft Nieuw Groen gewerkt aan:

  • De juiste product-market fit verkennen. Het maken van een overzicht van de huidige en kansrijke waardeproposities en klantsegmenten. Op basis daarvan de drie meest kansrijke opties selecteren.
  • Het in kaart brengen van de doelgroep, waardepropositie en mogelijke verdienmodellen.
  • Identificeren van de belangrijkste aannames en risico’s in bovenstaande.
  • De aannames testen met hun doelgroep. Zo leert Nieuw Groen snel wat wel en niet werkt in de praktijk.
  • Op basis van het validatieonderzoek de meest kansrijke business case selecteren.

Behaalde resultaten

In dit traject werken we toe naar een meest kansrijke business case van Nieuw Groen inclusief welke mankracht en middelen nodig zijn om dit te realiseren. Haalbaar, schaalbaar, én die het beste aansluit bij de kwaliteiten van het team van Nieuw Groen.

Image Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No items found.