Startups als koplopers voor een circulaire Bagger keten

Alle ketenpartners in Zuid-Holland doorbreken samen barrières die de toepassing van bagger in de bouw op grote schaal in de weg staan.
No items found.
Startup
Circulair Bagger Consortium
Datum
Rol Noorderwind
Website
Startups als koplopers voor een circulaire Bagger keten

Het startpunt van de opdracht

In Nederland hebben we een overschot van ongeveer 100 miljoen kuub bagger per jaar. Deze afvalstroom kunnen we goed gebruiken als grondstof in de Nederlandse bouw maar tot nu toe gebeurt dat nog nauwelijks. Als het al gebeurt dan blijven deze initiatieven in ‘pilotfase’ hangen.

Als we het overschot aan bagger in Zuid-Holland willen verwerken tot lokaal bouwmateriaal (om CO2 en stikstof te besparen maar ook om de zo hoognodige nieuwe huisvesting voor bewoners van de Provincie te helpen realiseren), moeten we verandering bewerkstelligen in de gehele keten. Dit vraagt een manier van samenwerking en kennisdeling die in deze sector nu nog niet gebruikelijk is.

In het circulaire bagger consortium werken we de komende 2 jaar met alle ketenpartners in Zuid-Holland gezamenlijk samen aan het doorbreken van verschillende gemeenschappelijke barrières die de toepassing (en daarmee ook circulaire verwaarding) van bagger in de bouw op grote schaal in de weg staan.

We doen dit door:

 • Gezamenlijk te co-creëren aan oplossingen
 • Deze samen, maar ook in eenieders eigen organisaties te testen
 • Samen te leren hoe het echt anders kan

Daarbij zetten we vooral in op het ontwerpen en implementeren van culturele en sociale innovaties. We zien de transitie naar een circulaire baggerindustrie namelijk echt als een stakeholder transitie waarbij nieuwe vormen van samenwerken gevonden dienen te worden.

Doorbraakproject

De afgelopen 5 jaar hebben de startups die het hart van het Circulaire Bagger Consortium vormen (Waterweg en Blauwe Bagger) geleerd dat een circulaire productinnovatie niet gemaakt en gebruikt kan worden in een lineair systeem. Zij zijn vervolgens gestopt met het doen van kleinschalige pilots en leggen nu de focus op het vormgeven van het circulaire ecosysteem voor bouwen met bagger. De rode draad in deze aanpak is het doorbreken van de barrières die zij al gevonden hebben tijdens de product/techniekontwikkeling en pilots van de afgelopen jaren.  

Wie zitten er nog meer in het Circulaire Bagger Consortium? 

 • De Provincie Zuid-Holland
 • de lokale waterschappen
 • de gemeente Rotterdam

Deze partijen vormen samen ongeveer 80% van de bagger opdrachtgevers in de regio Zuid-Holland. Het consortium wordt aangevuld met R&D en onderzoekspartijen zoals:

 • Spaak
 • Netics
 • Lokale baggeraars/aannemers
 • Bouwers in de regio (zoals een TBI)

Om tot een circulaire baggerindustrie te komen, zullen de barrières die deze verandering in de weg staan opgelost moeten worden. Deze barrières variëren. Van het organiseren van de logistieke toelevering van bagger, het uitwerken van een 1 gemeenschappelijk overzicht van welke soorten bagger op welke manier verwaard kunnen worden tot het ontwerpen van een breed gedragen circulair aanbestedingsproces voor zowel baggeren als inkoop circulaire bouwmaterialen.

Al deze barrières worden door meerdere stakeholders in de keten ervaren en kunnen alleen opgelost worden door samen te werken. Op deze manier kunnen we:

 • Op schaal positieve impact maken
 • CO2-reductie in de bagger en bouw realiseren
 • Bagger als grondstof gaan gebruiken
 • Gaan bouwen met circulaire bouwmaterialen. 

In het circulaire bagger consortium maken we de circulaire baggerketen een werkelijkheid.

De rol van Noorderwind

Het circulaire bagger consortium is een meerjarig traject waarbij ketenpartijen en ecosystemen bij elkaar komen om de verandering door te voeren die nodig zijn om een circulair baggerketen te realiseren.

Dit proces dient ontworpen en begeleid te worden. Denk aan het uitwerken van de aanpak en planning, project- en eventmanagement, het faciliteren van sessies/brainstorms. Maar ook het samenbrengen van data en inzichten of het visualiseren van gemeenschappelijke uitkomsten.

Noorderwind levert hiervoor ervaringsexperts aan in de vorm van Startup founders/koplopers uit hun portfolio aangevuld (en ondersteund door) ervaren Noorderwind innovatiegidsen.

Image Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No items found.

Meer weten over dit project?

Deze bemanningsleden kunnen je er alles over vertellen:
Boukje Vastbinder
Boukje Vastbinder
Innovation Designer & Innovatiegids
boukje@noorderwind.co06 2215 8613
Eva van Eck
Eva van Eck
Facilitator en circulair designer
eva@noorderwind.co

Meer weten over de aanpak?

Hier kan je er meer over lezen:

Vergelijkbare projecten

No items found.