Restmaterialen van de verbrandingsoven redden met een B2B marktplaats voor interieurbouw

Interieurbouwers Fiction Factory, Brandwacht & Meijer en Circu Leren, helpen we om een online B2B marktplaats te realiseren. Met het werkende prototype dat we hebben bedacht en gemaakt, draait Jutplaats nu een pilot om met tien partners in elkaars voorraad te "jutten". Zo geven we bouwafval een tweede leven.
Startup
Jutplaats
Datum
Februari 2023 tot en met september 2023
Rol Noorderwind
Ketenregisseur, Innovatiemakelaar
Restmaterialen van de verbrandingsoven redden met een B2B marktplaats voor interieurbouw

Het startpunt van de opdracht

Van de materialen die worden gebruikt voor beurzen, tentoonstellingen, etalages en voorstellingen komt 80% binnen een jaar weer beschikbaar. Ongeveer de helft daarvan is geschikt voor hoogwaardig hergebruik. Bijna al dit materiaal verdwijnt nu in de verbrandingsoven.

Opslagruimte is te kostbaar om jarenlang alle spullen te bewaren. Én van de interne voorraad die bewaard blijft is geen duidelijk overzicht. Laat staan van wat andere partijen in voorraad hebben.

Zo ontstond jaren geleden het idee voor Jutplaats: een B2B deelplatform voor de interieurbouw.

Alleen het van de grond krijgen van Jutplaats bleek een uitdaging. Na veel experimenteren was er nog geen marktplaats beschikbaar waar interieurbouwers gebruik van maakten.

Tijdens dit project werkten we samen met

 • Fiction Factory
 • Brandwacht & Meijer
 • Circu Leren

De rol van Noorderwind

Noorderwind helpt als proces-facilitator dit circulaire ketentraject te begeleiden, met:

 • Marktonderzoek: Interviews met 10 partijen uit de interieurbouw.
 • Probleem Definitie: De praktische voorbereiding, organisatie en facilitatie van de kick off workshop waarin het probleem wordt gedefinieerd.
 • Prototype bouwen: Met behulp van een 4 daagse Design Sprint hebben we de verschillende oplossingsrichtingen concreet uitgewerkt. Daar hebben we de beste elementen van gecombineerd in een werkend prototype: jutplaats.org.
 • Pilot ontwerpen: Dankzij het prototype konden Fiction Factory en Brandwacht & Meijer intern en met elkaar voorraad jutten om zo het concept te bewijzen.
 • Verdienmodellen: Het praktisch toetsbaar maken van de verschillende manieren om Jutplaats te realiseren (open-source, donaties, lidmaatschap, prijs per transactie).
 • Financiëringsroadmap: Een meerjarenplan met daarin alle mensen, materialen en middelen die nodig zijn om het gekozen verdienmodel te realiseren.
 • Pitch deck: De verhaallijn van het pitch deck gemaakt om nog meer partners te betrekken bij Jutplaats.
 • Evaluatie workshop: Afsluitende workshop om alle resultaten te verwerken en Jutplaats te helpen met de vervolgstappen.

Behaalde resultaten

Door het prototype dat we gemaakt hebben, kunnen Fiction Factory en Brandwacht en Meijer intern bij elkaar "jutten". Ze hebben daarmee een intern vooraadbeheersysteem gekregen, waardoor het voor alle medewerkers makkelijker is om materialen te herbruiken. Zo worden nu al materialen een tweede leven gegeven.

Met die resultaten worden nu actief nieuwe partners bij Jutplaats betrokken, met als doel om 10 partijen in 2024 op Jutplaats te hebben.

De website Jutplaats.org staat klaar om live te gaan. Via de website kunnen partners hun voorraad online aanbieden. Zo kunnen deze materialen worden bekeken, besteld of gereserveerd door andere interieurbouwers.

Image Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No items found.