Keten Programma

Hoe maken we onze keten circulair?

In een reeks workshops met alle ketenpartners ontwerpen jullie een stappenplan om de keten circulair te maken en de bijbehorende duurzame business case. Vervolgens testen jullie dit in levende lijve om te bepalen hoe de circulaire keten er echt uitziet.

In samenwerking met

No items found.
Keten Programma
Keten Programma

Hoe maken we onze keten circulair?

In een reeks workshops met alle ketenpartners ontwerpen jullie een stappenplan om de keten circulair te maken en de bijbehorende duurzame business case. Vervolgens testen jullie dit in levende lijve om te bepalen hoe de circulaire keten er echt uitziet.

In samenwerking met

No items found.
Subsidie Circulaire ketenprojecten

Dit programma kan je gebruiken als voorbereiding op een Subsidie Circulaire ketenprojecten (CKP subsidie) aanvraag.

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Dit programma kan gefinancierd worden door Subsidie Circulaire ketenprojecten (CKP subsidie).

Programma overzicht

Samenwerken binnen je keten maakt iedereen sterker

Het is lastig voor circulaire partijen om samen te werken binnen hun keten vanwege de beperkingen van het huidige economische systeem. Om duurzaam ondernemen te laten slagen is samenwerking essentieel.

In het Circulair Koersbepaling Programma heb je een eerste schets gemaakt van jouw keten. Nu is het tijd om te onderzoeken hoe jouw oplossing haalbaar is en wat er voor nodig is om deze te laten slagen.

Daarom ontwerp én test je in het Ketenprogramma samen met de ketenpartners het stappenplan en de business case om de keten echt circulair te maken. Zo zorgen jullie er samen voor zorgen een lange termijn samenwerking ontstaat en er voldoende aanvoer van bronmateriaal en afzet is voor alle partijen.

Voor wie is het programma bedoeld?

1

Wind in de Zeilen: Krijg als beginnende ondernemer de touwtjes in handen en realiseer samenwerkingen met ketenpartners.

2

Zeilen met Tegenwind: Startups die tegenwind ervaren omdat zij hun keten niet mee krijgen, een eventuele samenwerking met de keten niet weten vorm te geven of de keten nog niet goed in zicht hebben.

3

Wat maakt het Keten Programma uniek?

 • Mogelijk gefinancierd een keten pilot draaien. Niet alleen bedenken, maar ook doen. Het is mogelijk om met externe financiering jullie circulaire samenwerking te testen.
 • Een duurzame business case voor de hele keten. Samen werken we toe naar een duurzame business case voor álle ketenpartners.
 • Klaarstomen voor een doorbraak. We bereiden jouw keten voor om een systemisch verschil te maken voor startups in de Nieuwe Economie.
 • We stappen bij je op de boot. We geven niet alleen advies, maar je krijgt een dedicated gids die met jou de ketensamenwerking vormgeeft en je helpt bij tegenwind.
 • Werk samen met andere duurzame koplopers. Ontwikkel jouw eigen keten en deel actief geleerde lessen met andere koplopers. Zo helpt iedereen elkaar succesvoller te zijn en breid je je netwerk uit.
Programma aanpak

Hoe ziet het programma er uit?

LaatBloeien (Rotterdam) of Starthub Wageningen
Tijdens deze kickoff onboarden we de keten in het project. We maken kennis met alle ketenpartners.
We lopen door de planning, vormen praktische afspraken en maken we je wegwijs in diverse tools (Miro, Circle, Google Docs).
Online
We bekijken per ketenpartner hoe de huidige waardeketen er voor hen uit ziet. We maken het proces van iedere ketenpartner visueel en krijgen zo inzicht in waar de kansen liggen voor circulaire samenwerking.
Online
Met de ketens uit de vorige sessie vormen we een nieuwe circulaire waardeketen. Deze zetten we om in een snel leesbare visual. We bekijken welke kansen er zijn om de keten meer circulair te maken. Ook gaan we in op de kosten en baten en bepalen we welke strategie helpt om tot een circulaire samenwerking te komen.
Online
-
6 min video
-
Online
We leggen met de hele keten de geleerde lessen uit de pilot vast. Ook plotten we de veranderingen in de waardeketen en maken we zo nodig aanpassingen aan de samenwerking.
23 min video
Op basis van de uitkomsten van de pilot en alle opgedane kennis gaan we aan de slag met jullie business case.
We werken toe naar een financieringsstrategie van de circulaire keten en leggen deze vast in een finance roadmap.
LaatBloeien (Rotterdam) of Starthub Wageningen
In een plenaire presentatie presenteren we de resultaten. We nodigen experts en partners uit die kunnen ondersteunen in de verdere opschaling van de keten.
 • Kick off met alle ketenpartners. We starten het bepalen van de impact doelstellingen van de individuele partners. Daarna maken we de keten van iedere ketenpartner visueel en krijgen zo inzicht in waar de kansen liggen voor circulaire samenwerking. 
 • Stappenplan om keten circulair te maken. Nu is het tijd om te onderzoeken wat dit voor financiële, organisatorische en juridische gevolgen heeft voor iedere ketenpartner.
 • Ontwerpen van de pilot. Jullie bepalen wat jullie willen gaan testen en hoe. Op basis daarvan maken jullie een pilotplan dat de komende maanden uitgevoerd gaat worden. 
 • Uitvoeren van de pilot. Jullie gaan samen aan de slag in de pilot en vangen alle geleerde lessen gedurende de pilot.
 • Iteratie op basis van geleerde lessen. We leggen met de hele keten de geleerde lessen uit de pilot vast. Ook plotten we de veranderingen in de waardeketen en maken we zo nodig aanpassingen aan de samenwerking.
 • Bepalen business case strategie. We trekken conclusies uit de resultaten van de pilot en bepalen zo welke business case haalbaar is voor de keten en hoe je de bijbehorende business case kunt uit gaan voeren.
 • Eindpresentatie aan relevante stakeholders. Jullie presenteert de resultaten aan de Noorderwind community en voor jullie relevante stakeholders om jullie impact te schalen en vervolgstappen te zetten.
Keten Programma

Januari 2024
❗️Start van het Circulaire Koersbepaling Programma (deelname verplicht).

Maart 2024
Indienen en toekenning subsidieaanvraag.

Juli 2024
Start Keten Programma tot medio 2025.

Inspiratie uit andere projecten

No items found.

Deze startups gingen je voor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bio-based materialen

Eendenkroos als biodiversiteit booster

Εendenkroos wordt vaak geassocieerd met overlast, maar stiekem is het hartstikke waardevol. De afgelopen jaren heeft het team van Flip the City de waarde van eendenkroos onderzocht en laten zien dat het de biodiversiteit en bodemkwaliteit in het groen van de stad aanzienlijk kan verbeteren. Hoog tijd dus om de keten bij elkaar te brengen en te zorgen dat eendenkroos niet langer wordt gezien als afval maar als waardevolle grondstof.

Circulaire consumentenproducten

Een circulaire zwangerschaps BH

Aan het begin van dit project heeft Feelou een zwangerschaps BH op de markt gebracht. Het product is zo ontworpen dat deze langer gebruikt kan worden door een zwangere vrouw. Tijdens het circulaire ketenproject zijn de samenwerkingen gebouwd om het huidige product ook circulair en lokaal te maken door de samenwerking met lokale partijen aan te gaan.

Tagline

Lidmaatschappen

Kies de ondersteuning die het beste bij jouw budget & wensen past.

Noorderwind Netwerk
Toegang tot partners, tools en templates
€100/maand
of jaarlijks €1000
Leer van andere duurzame startups in de Noorderwind online community
Netwerken bij de Noorderwind events
Noorderwind tools, templates en voorbeeldcontracten
Up-to-date subsidiekansen
Gratis deelname aan het Circulaire Koersbepaling Programma
Gratis aanhaken bij de dagelijkse Noorderwind lunch
Startup Support
Meest gekozen met persoonlijke begeleiding
€250/maand
of jaarlijks €2500
Leer van andere duurzame startups in de Noorderwind online community
Netwerken bij de Noorderwind events
Noorderwind tools, templates en voorbeeldcontracten
Up-to-date subsidiekansen
Gratis deelname aan het Circulaire Koersbepaling Programma
Financieringsroadmap
Maandelijkse 1:1 coaching van jouw Innovatiegids
Startup Support Plus
Voor grotere teams en corporate innovatie
€500/maand
of jaarlijks €5000
Leer van andere duurzame startups in de Noorderwind online community
Netwerken bij de Noorderwind events
Noorderwind tools, templates en voorbeeldcontracten
Up-to-date subsidiekansen
Gratis deelname aan het Circulaire Koersbepaling Programma
Financieringsroadmap
Maandelijkse 1:1 coaching van jouw Innovatiegids
Extra procesbegeleider om bv. een consortium te helpen innoveren
Inzet van extra verdiepende sessies met experts.

Wij zijn Noorderwind. De wind in jouw zeilen.

We maken duurzaam ondernemen haalbaar door impact, samenwerking en kennisdeling centraal te stellen.

Veelgestelde vragen

Wat is een keten? En wie zijn mijn ketenpartners?

Een keten is een samenwerking tussen verschillende organisaties, die naast hun persoonlijke doelen, één of meer gemeenschappelijke doelen nastreven. Denk aan partijen die gebruik (kunnen) maken van jouw reststromen, of juist partijen die bronmaterialen (kunnen) leveren.

Wat kan ik van het programma verwachten?

Cohort-gebaseerde programma's combineren live workshops, opgenomen videos, artikelen, templates en projecten om een rijke leerervaring te maken. Jij neemt deel, leert en werkt samen met andere partners tijdens het programma. Sommige stappen zet je met jouw ketenpartners, sommige ook met andere deelnemers van het Noorderwind netwerk.

Hoe betaal ik voor dit programma?

Deelname aan het programma kunnen jullie als ketenpartners gezamenlijk betalen.

Maar er zijn ook subsidiemogelijkheden waar jullie gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld de Circulaire ketenprojecten (CKP) subsidie. Voor het opzetten van een ketenproject is een subsidiebedrag tot maximaal €120.000,- beschikbaar. Verkennen of dit voor jou een goede optie is? Doe mee met ons Circulaire Koersbepaling Programma of plan een afspraak in.

Niet zeker of deze aanpak voor jouw startup geschikt is?

We denken graag met je mee. Plan vrijblijvend een afspraak. Dan kijken we samen of deze (of een andere) aanpak bij je past.