Van Rotterdams tuinbouwafval naar Rotterdams meubel

Hoe kunnen we tuinbouwafval terugbrengen in plaatmateriaal voor de interieurbouw? Dat wilde VanHier onderzoeken. Met budget vanuit CityLab heeft zij verschillende Rotterdamse partners betrokken om freesia bladeren uit de regio te verwerken tot een biobased plaatmateriaal, wat vervolgens in de verbouwingsplannen van BlueCity kan worden ingezet.
Startup
VanHier
Datum
Januari 2022 t/m december 2023
Rol Noorderwind
Proces facilitator
Van Rotterdams tuinbouwafval naar Rotterdams meubel

Het startpunt van de opdracht

VanHier wilde Rotterdamse tuinbouwafval gebruiken als grondstof voor plaatmateriaal en dat vervolgens lokaal in dezelfde stad weer toepassen. Om het traject te begeleiden, waarbinnen verschillende partners samenwerken om dit te realiseren, heeft VanHier de hulp van Noorderwind ingeroepen. Daarnaast was het een uitdrukkelijke wens om een bijbehorende business case te ontwerpen, zodat ook na afloop van het traject de samenwerking voort kon blijven bestaan.

In dit project werd samengewerkt met de volgende (keten-) partners:

  • VanHier
  • Superuse Studios
  • Penning Freesia
  • BlueCity
  • Greenport West-Holland

De rol van Noorderwind

Noorderwind is als proces facilitator verantwoordelijk geweest voor:

  • Het bij elkaar brengen van de partners
  • Toezien op de voortgang van het traject
  • Het vangen van de geleerde lessen die werden opgedaan tijdens het traject
  • Het vastleggen van de inzichten en evaluaties

Daarnaast heeft Noorderwind samen met het team van VanHier de business case strategie uitgewerkt van het verwerken van tuinbouwafval tot plaatmateriaal en heeft Noorderwind het bijbehorende pitch deck opgesteld.

Behaalde resultaten

De partners werken toe naar een lokale productielijn waarin tuinafval wordt verwerkt tot plaatmateriaal dat in de regio gebruikt kan worden. Concreet werken VanHier, Superuse Studios en BlueCity samen om een wand en/of meubel voor BlueCity te maken van freesiabladen. Daarnaast komt uit het traject een business case strategie waarmee VanHier de volgende stappen kan zetten in het vergroten van haar impact.

Image Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No items found.