Circulaire Koersbepaling Programma

Een circulaire koers uitzetten voor jouw startup en keten?

In dit programma van 4 weken maak je als impact startup en duurzame koploper een stappenplan om jouw keten circulair te krijgen, bepaal je welke partners en rollen je daarvoor nodig hebt én helpen we je om een subsidieaanvraag te schrijven.

In samenwerking met

No items found.
Circulaire Koersbepaling Programma

Een circulaire koers uitzetten voor jouw startup en keten?

In dit programma van 4 weken maak je als impact startup en duurzame koploper een stappenplan om jouw keten circulair te krijgen, bepaal je welke partners en rollen je daarvoor nodig hebt én helpen we je om een subsidieaanvraag te schrijven.

In samenwerking met

No items found.
Subsidie Circulaire ketenprojecten

Dit programma kan je gebruiken als voorbereiding op een Subsidie Circulaire ketenprojecten (CKP subsidie) aanvraag.

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Dit programma kan gefinancierd worden door Subsidie Circulaire ketenprojecten (CKP subsidie).

Programma overzicht

Koersbepaling is cruciaal om circulair te ondernemen

We helpen je navigeren naar de stip op de horizon: circulaire bedrijfsvoering. Zo krijg je als koploper meer grip richting een circulaire keten.

Dit programma maakt het ook mogelijk om gesubsidieerd een aanvraag voor ons Circulair Keten Programma te doen. Daarmee kun je de beoogde samenwerking met jouw keten daadwerkelijk vorm gaan geven en piloten.

Tijdens ons programma voorzien we je van begeleiding, tools en templates én workshops om alle ketenpartners van jouw startup samen te brengen. Samen onderzoeken we hoe jullie gezamenlijk een grotere circulaire impact kunnen realiseren.

Voor wie is Circulaire Koersbepaling bedoeld?

Dit programma richt zich op duurzame koplopers met een focus op impact, die met hun ketenpartners willen samenwerken aan circulariteit. Het programma sluit op de volgende manier aan bij de diverse fases:

1

Beginnende ondernemer (zeilen hijsen): Krijg de touwtjes in handen en inzicht in de lokale ketenpartners waarmee je kunt samenwerken.

2

Ondernemers met obstakels (zeilend met tegenwind): Krijg inzicht in projecten die je kunt uitvoeren met je ketenpartners en bereid voor op een subsidieaanvraag.

3

Gevestigde ondernemers (wind in zeilen): De kans om meer controle te krijgen over je rol als voortrekker in de overgang naar een circulaire, nieuwe economie, om zo nog meer impact te maken.

Wat maakt het Circulair Koersbepalen Programma uniek?

Noorderwind heeft ruim zeven jaar ervaring in het begeleiden van duurzame koplopers. Als ketenregisseur hebben we diverse circulaire ketens weten te realiseren. Alle opgedane kennis en expertise hebben we nu samengebracht in dit programma.

 • Werk samen met andere duurzame koplopers. Ontwikkel jouw eigen keten en deel actief geleerde lessen met andere koplopers. Zo helpt iedereen elkaar succesvoller te zijn en breid je je netwerk uit.
 • We stappen bij je op de boot. We geven niet alleen advies, maar je krijgt deze vier weken een ervaren ondernemer als gids, die je helpt mogelijke samenwerkingen in kaart te brengen.
 • Een duurzame business case voor de hele keten. Krijg beter zicht op een duurzame business case voor je startup én voor al jouw ketenpartners.
 • Mogelijk gefinancierd een keten pilot draaien. Dit programma helpt je om een subsidieaanvraag te schrijven met je ketenpartners, zodat je samen met deze partners het Keten Programma kan gaan uitvoeren.
Circulaire Koersbepaling Programma
Eerstvolgende start
Koersbepaling Cohort 1

🗓️ 8 Jan - 2 Feb, 2024
👥 Max. 30 startups
⏱️ Flexibel, 2-4 uur per week
🌳 Eigen bijdrage: €250
❗️ Vereist voor deelname aan Keten Programma

Inspiratie uit andere projecten

No items found.
Programma aanpak

Hoe ziet het programma er uit?

LaatBloeien (Rotterdam) of Starthub Wageningen
Tijdens deze kickoff onboarden we de keten in het project. We maken kennis met alle ketenpartners.
We lopen door de planning, vormen praktische afspraken en maken we je wegwijs in diverse tools (Miro, Circle, Google Docs).
Online
We bekijken per ketenpartner hoe de huidige waardeketen er voor hen uit ziet. We maken het proces van iedere ketenpartner visueel en krijgen zo inzicht in waar de kansen liggen voor circulaire samenwerking.
Online
Met de ketens uit de vorige sessie vormen we een nieuwe circulaire waardeketen. Deze zetten we om in een snel leesbare visual. We bekijken welke kansen er zijn om de keten meer circulair te maken. Ook gaan we in op de kosten en baten en bepalen we welke strategie helpt om tot een circulaire samenwerking te komen.
Online
-
6 min video
-
Online
We leggen met de hele keten de geleerde lessen uit de pilot vast. Ook plotten we de veranderingen in de waardeketen en maken we zo nodig aanpassingen aan de samenwerking.
23 min video
Op basis van de uitkomsten van de pilot en alle opgedane kennis gaan we aan de slag met jullie business case.
We werken toe naar een financieringsstrategie van de circulaire keten en leggen deze vast in een finance roadmap.
LaatBloeien (Rotterdam) of Starthub Wageningen
In een plenaire presentatie presenteren we de resultaten. We nodigen experts en partners uit die kunnen ondersteunen in de verdere opschaling van de keten.

Met alle impact-startups/koploper(s) en ketenpartners:

 • Kick-off met alle koplopers, partners en Innovatiegidsen
 • Geleerde lessen delen met andere koplopers

Per impact startup/koploper:

 • Hoe maak ik mijn keten een (circulaire) kringloop?
 • Impact-doelstellingen voor de keten formuleren
 • Wie heeft en pakt welke rol binnen de keten en waarom?
 • Stappenplan tot circulariteit uitwerken
 • Optioneel: Aanvraag voor Circulaire Keten Programma subsidie schrijven

Koplopers worden ondersteunt door hun Innovatiegids, templates en videos.

Deze startups gingen je voor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No items found.
Tagline

Support Abonnementen

Kies ondersteuning die het beste bij jouw budget & wensen past.

Noorderwind Netwerk
Toegang tot partners, tools en templates
€100/maand
of jaarlijks €1000
Leer van andere duurzame startups in de Noorderwind online community
Netwerken bij de Noorderwind events
Noorderwind tools, templates en voorbeeldcontracten
Up-to-date subsidiekansen
Gratis deelname aan het Circulaire Koersbepaling Programma
Gratis aanhaken bij de dagelijkse Noorderwind lunch
Startup Support
Meest gekozen met persoonlijke begeleiding
€250/maand
of jaarlijks €2500
Leer van andere duurzame startups in de Noorderwind online community
Netwerken bij de Noorderwind events
Noorderwind tools, templates en voorbeeldcontracten
Up-to-date subsidiekansen
Gratis deelname aan het Circulaire Koersbepaling Programma
Financieringsroadmap
Maandelijkse 1:1 coaching van jouw Innovatiegids
Startup Support Plus
Voor grotere teams en corporate innovatie
€500/maand
of jaarlijks €5000
Leer van andere duurzame startups in de Noorderwind online community
Netwerken bij de Noorderwind events
Noorderwind tools, templates en voorbeeldcontracten
Up-to-date subsidiekansen
Gratis deelname aan het Circulaire Koersbepaling Programma
Financieringsroadmap
Maandelijkse 1:1 coaching van jouw Innovatiegids
Extra procesbegeleider om bv. een consortium te helpen innoveren
Inzet van extra verdiepende sessies met experts.

Wij zijn Noorderwind. De wind in jouw zeilen.

We maken duurzaam ondernemen haalbaar door impact, samenwerking en kennisdeling centraal te stellen.

Veelgestelde vragen

Wat kan ik van het programma verwachten?

Cohort-gebaseerde programma's combineren live workshops, opgenomen videos, artikelen, templates en projecten om een rijke leerervaring te maken. Jij neemt deel, leert en werkt samen met andere partners tijdens het programma. Sommige stappen zet je met jouw ketenpartners, sommige ook met andere deelnemers van het Noorderwind netwerk.

Niet zeker of deze aanpak voor jouw startup geschikt is?

We denken graag met je mee. Plan vrijblijvend een afspraak. Dan kijken we samen of deze (of een andere) aanpak bij je past.