Circulaire Koersbepaling Programma

Een circulaire koers uitzetten voor jouw startup en keten?

In dit programma van 4 weken maak je als impact startup en duurzame koploper een stappenplan om jouw keten circulair te krijgen, bepaal je welke partners en rollen je daarvoor nodig hebt én helpen we je om een subsidieaanvraag te schrijven.

In samenwerking met

No items found.
Circulaire Koersbepaling Programma
Circulaire Koersbepaling Programma

Een circulaire koers uitzetten voor jouw startup en keten?

In dit programma van 4 weken maak je als impact startup en duurzame koploper een stappenplan om jouw keten circulair te krijgen, bepaal je welke partners en rollen je daarvoor nodig hebt én helpen we je om een subsidieaanvraag te schrijven.

In samenwerking met

No items found.
Subsidie Circulaire ketenprojecten

Dit programma kan je gebruiken als voorbereiding op een Subsidie Circulaire ketenprojecten (CKP subsidie) aanvraag.

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Dit programma kan gefinancierd worden door Subsidie Circulaire ketenprojecten (CKP subsidie).

Programma overzicht

Navigeer naar een duidelijke circulaire stip op de horizon

We helpen je tijdens dit programma met:

 • Circulaire interne bedrijfsvoering.
 • Meer grip op je rol in de circulaire transitie.
 • Een (nieuw) circulair product, dienst of materiaalketen.

Het Koersbepaling programma bestaat uit:

 • persoonlijke coaching en feedback momenten;
 • toegang tot de Noorderwind online community om ervaringen te delen;
 • momenten om te netwerken (met mogelijke partners, experts, andere circulaire startups);
 • een persoonlijke toolbox en kennisbibliotheek met daarin de tools om je circulaire koers te bepalen.

NB: Dit programma maakt het ook mogelijk om gesubsidieerd een aanvraag voor ons Circulair Keten Programma te doen. Daarmee kun je de beoogde samenwerking met jouw keten daadwerkelijk vorm gaan geven en piloten.

Voor wie is Circulaire Koersbepaling bedoeld?

Dit programma richt zich op duurzame koplopers met een focus op impact, die met hun ketenpartners willen samenwerken aan circulariteit. Het programma sluit op de volgende manier aan bij de diverse fases:

1

Beginnende ondernemer (zeilen hijsen): Krijg de touwtjes in handen en inzicht in de lokale ketenpartners waarmee je kunt samenwerken.

2

Ondernemers met obstakels (zeilend met tegenwind): Krijg inzicht in projecten die je kunt uitvoeren met je ketenpartners en bereid voor op een subsidieaanvraag.

3

Gevestigde ondernemers (wind in zeilen): De kans om meer controle te krijgen over je rol als voortrekker in de overgang naar een circulaire, nieuwe economie, om zo nog meer impact te maken.

Wat maakt het Circulair Koersbepalen Programma uniek?

In dit praktische programma leer je de nieuwste circulaire doelstellingen en ontwikkelingen, zodat je jouw rol daarin kan kiezen. Door middel van zelfstandige opdrachten en het samenwerken met Noorderwind Innovatiegidsen, onze partners en andere circulaire startups heb je binnen vier weken concrete resultaten waar je direct mee aan de slag kunt.

 • Maak een (of meer) ketenvisuals van je product, materiaal of innovatieketen. Met daarin de rollen van alle betrokken partijen, mogelijke ketenpartijen (en hun bereidheid om aan CKP mee te doen), de markt en context van de keten, én de bottlenecks die samenwerking in de keten belemmeren.
 • Stel impact-doelstellingen voor de circulariteit van jouw gekozen keten.
 • Formuleer doelstellingen voor het piloten van een circulaire keten.
 • Krijg overzicht of je een goed consortium en pilotplan hebt om een CKP-aanvraag te doen.
Programma aanpak

Hoe ziet het programma er uit?

LaatBloeien (Rotterdam) of Starthub Wageningen
Tijdens deze kickoff onboarden we de keten in het project. We maken kennis met alle ketenpartners.
We lopen door de planning, vormen praktische afspraken en maken we je wegwijs in diverse tools (Miro, Circle, Google Docs).
Online
We bekijken per ketenpartner hoe de huidige waardeketen er voor hen uit ziet. We maken het proces van iedere ketenpartner visueel en krijgen zo inzicht in waar de kansen liggen voor circulaire samenwerking.
Online
Met de ketens uit de vorige sessie vormen we een nieuwe circulaire waardeketen. Deze zetten we om in een snel leesbare visual. We bekijken welke kansen er zijn om de keten meer circulair te maken. Ook gaan we in op de kosten en baten en bepalen we welke strategie helpt om tot een circulaire samenwerking te komen.
Online
-
6 min video
-
Online
We leggen met de hele keten de geleerde lessen uit de pilot vast. Ook plotten we de veranderingen in de waardeketen en maken we zo nodig aanpassingen aan de samenwerking.
23 min video
Op basis van de uitkomsten van de pilot en alle opgedane kennis gaan we aan de slag met jullie business case.
We werken toe naar een financieringsstrategie van de circulaire keten en leggen deze vast in een finance roadmap.
LaatBloeien (Rotterdam) of Starthub Wageningen
In een plenaire presentatie presenteren we de resultaten. We nodigen experts en partners uit die kunnen ondersteunen in de verdere opschaling van de keten.

Deelname aan onze eerstvolgende Koersbepalings cohort is gratis voor alle startups die al lid zijn van Noorderwind.

Daarnaast is er de mogelijkheid om  gesponsord te worden door de Gemeente Rotterdam en Starthub Wageningen. We vragen dan een kleine eigen bijdrage van 250 euro (excl. BTW) voor de door ons te maken onkosten.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deelname en/of sponsoring, of opde hoogte gehouden worden voor aankomende editie, stuur een mailtje naar Vicky@noorderwind.co

Met alle impact-startups/koploper(s) en ketenpartners:

 • 15 januari: Kick-off met alle koplopers, partners en Innovatiegidsen
 • 12 februari: Demo Day om geleerde lessen en next steps te delen
 • Optioneel 26 februari: Schrijfdag om aanvraag voor Circulaire Keten Programma subsidie schrijven

Per impact startup/koploper:

 • Hoe maak ik mijn keten een (circulaire) kringloop?
 • Impact-doelstellingen voor de keten formuleren
 • Wie heeft en pakt welke rol binnen de keten en waarom?
 • Stappenplan tot circulariteit uitwerken

Koplopers worden ondersteunt door hun Innovatiegids, templates en videos.

Circulaire Koersbepaling Programma

€250
Gratis voor Noorderwind leden

Volgende cohort
🗓️ Zomer 2024

⏰ op de hoogte gehouden worden voor aankomende editie? Stuur een mailtje naar Vicky@noorderwind.co
👥 Max. 30 startups


⏱️ Flexibel, 2-4 uur per week
🌳 Voorbereiding voor het Circulaire Keten Programma

Inspiratie uit andere projecten

No items found.

Deze startups gingen je voor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No items found.
Tagline

Lidmaatschappen

Kies de ondersteuning die het beste bij jouw budget & wensen past.

Noorderwind Netwerk
Toegang tot partners, tools en templates
€100/maand
of jaarlijks €1000
Leer van andere duurzame startups in de Noorderwind online community
Netwerken bij de Noorderwind events
Noorderwind tools, templates en voorbeeldcontracten
Up-to-date subsidiekansen
Gratis deelname aan het Circulaire Koersbepaling Programma
Gratis aanhaken bij de dagelijkse Noorderwind lunch
Startup Support
Meest gekozen met persoonlijke begeleiding
€250/maand
of jaarlijks €2500
Leer van andere duurzame startups in de Noorderwind online community
Netwerken bij de Noorderwind events
Noorderwind tools, templates en voorbeeldcontracten
Up-to-date subsidiekansen
Gratis deelname aan het Circulaire Koersbepaling Programma
Financieringsroadmap
Maandelijkse 1:1 coaching van jouw Innovatiegids
Startup Support Plus
Voor grotere teams en corporate innovatie
€500/maand
of jaarlijks €5000
Leer van andere duurzame startups in de Noorderwind online community
Netwerken bij de Noorderwind events
Noorderwind tools, templates en voorbeeldcontracten
Up-to-date subsidiekansen
Gratis deelname aan het Circulaire Koersbepaling Programma
Financieringsroadmap
Maandelijkse 1:1 coaching van jouw Innovatiegids
Extra procesbegeleider om bv. een consortium te helpen innoveren
Inzet van extra verdiepende sessies met experts.

Wij zijn Noorderwind. De wind in jouw zeilen.

We maken duurzaam ondernemen haalbaar door impact, samenwerking en kennisdeling centraal te stellen.

Veelgestelde vragen

Wat kan ik van het programma verwachten?

Cohort-gebaseerde programma's combineren live workshops, opgenomen videos, artikelen, templates en projecten om een rijke leerervaring te maken. Jij neemt deel, leert en werkt samen met andere partners tijdens het programma. Sommige stappen zet je met jouw ketenpartners, sommige ook met andere deelnemers van het Noorderwind netwerk.

Kan ik meedoen als stichting?

Ja, Noorderwind is gewend om met impact gedreven ondernemers samen te werken, ook als zij een andere bedrijfsvorm hebben dan een BV, VOF of ZZP (denk dan bijv. aan 'steward ownership', stichtingen, verenigingen etc.).

Of dit een probleem is voor de subsidie(s) die je na het programma wilt aanvragen, is wel slim om tijdig te checken. Hiervoor nemen we als Noorderwind t.z.t. even contact op met onze contactpersonen bij RvO en koppelen we dit tijdig aan je terug.

Kan ik het programma in het Engels volgen?

De meeste tools van Noorderwind zijn in het Nederlands. De innovatiegidsen zijn wel in het Engels beschikbaar. Als je mee wilt doen, is het aan te raden om minimaal één Nederlandstalig teamlid aan te haken.

Waarom is jullie programma Nederlandstalig opgezet?

Op het moment zetten we heel bewust in op co-creatie met lokale partijen (zoals ook boeren, groenbeheerders, aannemers, gemeenten, waterschappen etc.) die niet altijd in staat zijn om in het Engels te werken.

Daarnaast financieren we deze projecten vaak met lokale subsidies die je ook in het Nederlands dient aan te vragen en te verantwoorden. Daarom hebben we ervoor gekozen onze meeste communicatiemiddelen (tools, website etc.) in het Nederlands uit te werken (en deze zijn dus niet in het Engels beschikbaar).

Al onze innovatiegidsen zijn wel vloeiend Engelstalig en kunnen je dus wel in het Engels coachen.

We raden je aan om als je mee wilt doen te zorgen dat er minimaal 1 Nederlandstalig teamlid aan kan haken om dat soort communicatie op te pakken. Bij twijfel, kun je het beste even contact opnemen met onze startup coördinator Vicky.

Wat als ik niet fysiek aanwezig kan zijn?

Als bij beide sessies geen teamgenoten fysiek aanwezig kunnen zijn, kun je helaas niet meedoen. Bij twijfel kun je het beste even contact opnemen met onze startup coördinator Vicky.

Kan ik meedoen als ik al ketenpartners heb?

Ja, je kunt hen zelfs laten aanhaken tijdens de sessies. We vragen wel om niet met meer dan 4 personen aanwezig te zijn tijdens de fysieke sessies omdat we anders ruimtetekort (en tekort aan borrelhapjes 😉) hebben.

Helpen jullie me met het vinden van die lokale ketenpartners?

Jazeker, dit is een integraal onderdeel van het programma! We zetten daarvoor onze netwerken in, zorgen dat we mogelijke partners ook voorbereiden op wat van hen gevraagd gaat worden, mochten ze zo'n pilot aangaan met jullie, etc.

Wat kost het Circulaire Koers Bepalen programma?

Het programma is:

 • Gratis voor startups die al aangesloten zijn bij Noorderwind. Lees op de pagina startup support meer over onze jaarlijkse lidmaatschappen (waar deelname aan CKB bij inbegrepen is).
 • Daarnaast sponsort de gemeente Rotterdam 10 startups zodat wij deze startups kunnen helpen. De startups helpen de gemeente dan weer met hun circulaire doelstellingen te behalen. Die startups vragen wij wel 250 euro eigen bijdrage in te leggen om de onkosten die we maken tijdens het programma te dekken.

Wanneer loopt een Circulair Keten Pilot/Project?

Tijdens het Circulaire Koersbepaling Programma werken we actief toe naar een Circulaire Keten Pilot. En daarmee naar de aanvraag van een Circulair Keten project subsidie om te zorgen dat je voldoende budget hebt om dit te kunnen bekostigen.

Het is handig om, voordat je aan het Koersbepaling programma begint, al een idee te hebben of het piloten van de koers in je planning past.

De Circulaire Keten Pilots van door Noorderwind ondersteunde casussen staan nu gepland van juni 2024 tot januari 2025.

Ook dit gaan we in programmavorm ondersteunen, zodat we meer startups kunnen helpen impact te maken.. Meer info kun je op onze pagina: Circulaire Ketens piloten terugvinden.

Wat kost een Circulair Keten Pilot/Project?

Voor het piloten van een nieuwe circulaire keten is een subsidiebedrag tot maximaal €120.000,- beschikbaar, te verdelen over max. 6 ketenpartners.

Hiervan kun je €20.000,- inzetten voor een procesbegeleider/ketenregisseur zoals Noorderwind.

Of je de subsidie daadwerkelijk krijgt, kunnen we natuurlijk niet voorspellen en indien de subsidie niet toegekend wordt kijken we te zijner tijd samen wat de mogelijke alternatieven zijn om je te helpen alsnog met de betreffende plannen door te gaan.

Niet zeker of deze aanpak voor jouw startup geschikt is?

We denken graag met je mee. Plan vrijblijvend een afspraak. Dan kijken we samen of deze (of een andere) aanpak bij je past.