Skip to main content

Van duurzaam idee naar een impactvolle case

Wil jij weten of jouw idee voor een project/product/service gerealiseerd kan worden? Wij gaan dat samen met jouw testen! Dit doen we door verschillende experimenten te ontwerpen volgens de lean startup methodiek. Hierdoor kan je achterhalen of jouw idee intapt op een kans of een probleem dat wordt ervaren, of jouw oplossing aansluit op de wensen van de markt en of je het financieel haalbaar is.

Hoe pakken wij validatie trajecten aan?

Greenlady

Zit er een business case in een circulair vrouwen urinoir? Samen met de ondernemers onderzochten we het probleem dat ervaren werd, ontwierpen we met vrouwelijke testgroep een prototype om te testen en doken we in de potentiele verdienmodellen. Lees verder…

Moodumo

Waar moet een duurzame woning en woonwijk aan voldoen? In het Moodumo Vraagt onderzoek bevroegen we woningzoekenden naar hun woonwensen en gingen we in gesprek met duurzaamheids experts over de haalbaarheid van het realiseren van het concept. Lees verder…

Energy Floors

Kunnen we een haalbare business case ontwikkelen voor interactieve en energieopwekkende vloeren die gecombineerd worden met Smart City data van derden? Dit onderzochten we met ondersteuning van de MIT Haalbaarheids subsidie van het RVO. Lees verder…

Ben jij er klaar voor?

Wil jij ook een validatie traject samen met ons doorlopen? Neem dan contact op!

Mail ons