Samen projecten oppakken

Noorderwind pakt samen met jou als Impact Entrepreneur projecten op.

Haalbaarheidsprojecten

Hoe kom je erachter of je een haalbare business case hebt? Dit pakken we samen op door verschillende experimenten te ontwerpen volgens de lean startup methodiek om je business case te testen. Hierdoor kan je achterhalen of jouw idee inspeelt op een kans of een probleem dat wordt ervaren, jouw oplossing aansluit op de wensen van de markt en of je het financieel haalbaar is.

Een van de ondernemingen die we met dit vraagstuk hebben geholpen is het GreenLady team. Ze wilde weten hoe een circulaire vrouwen urinoir gerealiseerd kon worden.

Co-creatie projecten

Heb je een oplossing voor een vraagstuk waar meerdere partijen betrokken zijn omdat het effect heeft op de keten óf op verschillende klantdoelgroepen? Dan is het verstandig om deze partijen in een vroeg stadium om tafel te krijgen. Door middel van een co-creatie traject ga je in een vroeg stadium met verschillende partijen toewerken naar een oplossing die door iedereen gedragen wordt. We formuleren samen het einddoel, brengen verschillende expertises aan tafel en begeleiden jullie in verschillende stappen naar het einddoel. 

Een van de ondernemingen die met haar ketenpartners een oplossing wilde bedenken was Fiction Factory. Hun missie was om alle tentoonstellingen circulair te maken.

Neem contact op!

Wil je meer weten over de verschillende soorten projecten? Stuur een mail naar Boukje Vastbinder: boukje@noorderwind.co