Sta jij voor een duurzame opgave?

Complexe opgaves los je niet alleen op. Daarom pakken we dit dan samen met jou op aan de hand van verschillende co-creatie, validatie of opleidingstrajecten. We formuleren samen het einddoel, brengen verschillende expertises aan tafel en begeleiden jullie in verschillende stappen om het einddoel te halen.

Co-creatie trajecten

Heb je een oplossing voor een vraagstuk waar meerdere partijen betrokken zijn omdat het effect heeft op de keten óf op verschillende klantdoelgroepen? Dan is het verstandig om deze partijen in een vroeg stadium om tafel te krijgen. Door middel van een co-creatie traject ga je in een vroeg stadium met verschillende partijen, zoals burgers en bewoners, toewerken naar een oplossing die door iedereen gedragen wordt. De wens van Provincie Flevoland en gemeente Almere was om de bruggen op het Floriade terreid volledig circulaire te ontwerpen en wilde dat met verschillende experts doen. Daarom ontwierpen wij een co-creatie aanbestedingstraject. Lees verder…

Haalbaarheids trajecten

Hoe kom je erachter of jouw idee aanslaat bij alle belanghebbenden? Door het ontwerpen van verschillende experimenten volgens de lean startup methodiek kan je dit testen. Hierdoor kan je achterhalen of jouw idee inspeelt op een kans of een probleem dat wordt ervaren en of het aansluit op de wensen van je belanghebbenden. Bijvoorbeeld, de gemeente Almere wilde weten waar PRICE, een plek waarin onderwijs, ondernemers en overheid samen aan de slag gaan met de circulaire economie, aan moest voldoen. Wij onderzochtten dit in hackathons en expert sessies. Lees verder…

Opleidingstrajecten

Hoe zorg je ervoor dat jouw teamleden, werknemers of een andere doelgroep de vaardigheden krijgen om duurzame vraagstukken op te kunnen oplossen? Speciaal voor hun hebben we een opleidingstraject waarin zij in 6 stappen het vraagstuk doorgronden, oplossingen valideren en de oplossing pitchen. Bijvoorbeeld, de Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard wilde graag de ideeen van hun werknemers en podium geven en bood hen de mogeljikheid om die samen met ons uit te werken, waarna twee van die ideeen daadwerkelijk gerealiseerd werden. Meer weten, neem dan contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen.

Neem contact op