Hulp voor ondernemers

met een duurzaam initiatief

Wil jij een stap verder worden geholpen met jouw duurzame idee voor een product of service? Noorderwind kan jou als ondernemer op verschillende manieren helpen om de business case van jouw product of service te bouwen. We doen dit aan de hand van verschillende co-creatie-, validatie- of startup supporttrajecten.

Startup Support

Heb je behoefte aan coaching over meerdere facetten van je business case? Binnen ons Noorderwind Startup Support abonnement krijg je een van onze innovatiegidsen toegewezen die jou een jaarlang helpt met je vragen rondom je business case, het vinden van financiering, meeschrijven met subsidie aanvragen, aangaan van partnerschappen en nog veel meer. Onze Markt is zo’n ondernemer die van ons startup support krijgt om hun missie om voedsel eerlijk te produceren. Lees verder…

Haalbaarheid trajecten

Hoe kom je erachter of je een haalbare business case hebt? Door het ontwerpen van verschillende experimenten volgens de lean startup methodiek om je business case te testen. Hierdoor kan je achterhalen of jouw idee inspeelt op een kans of een probleem dat wordt ervaren, jouw oplossing aansluit op de wensen van de markt en of je het financieel haalbaar is. Een van de ondernemingen die we met dit vraagstuk hebben geholpen is het GreenLady team, dat wilde weten hoe een circulaire vrouwen urinoir gerealiseerd kon worden. Lees verder…

Co-creatie trajecten

Heb je een oplossing voor een vraagstuk waar meerdere partijen betrokken zijn omdat het effect heeft op de keten óf op verschillende klantdoelgroepen? Dan is het verstandig om deze partijen in een vroeg stadium om tafel te krijgen. Door middel van een co-creatie traject ga je in een vroeg stadium met verschillende partijen toewerken naar een oplossing die door iedereen gedragen wordt. We formuleren samen het einddoel, brengen verschillende expertises aan tafel en begeleiden jullie in verschillende stappen naar het einddoel. Een van de ondernemingen die met haar ketenpartners een oplossing wilde bedenken was Fiction Factory. Hun missie was om alle tentoonstellingen circulair te maken. Lees verder…

Neem contact op