Skip to main content

Samen met anderen een opgave oplossen

Complexe opgaves los je niet alleen op. Daarom pakken we dit dan samen met jou op aan de hand van de design thinking methodiek. We formuleren samen het einddoel, brengen verschillende expertises aan tafel en begeleiden jullie in verschillende stappen naar het einddoel. Zo heb je de juiste kennis en ervaring in een vroeg stadium bijeen gebracht en heb je een oplossing gecreëerd die breed gedragen is.

Hoe pakken wij co-creatie trajecten aan?

Lab Reyeroord

Bewoners betrekken bij het oplossen van klimaatproblematieken in de wijk? In 3 daagse sprints begeleidden we teams van ambtenaren, bewoners en ontwerpers naar oplossingen voor de wijk. Lees verder…

Aanbesteding Circulaire Bruggen

Als overheid zorgen dat de nieuw te bouwen bruggen daadwerkelijk circulair gebouwd worden? We ontwierpen een co-creatie aanbestedingstraject waarin experts samen met een aannemersteam werkten aan ontwerpen voor circulaire bruggen. Lees verder…

Price Field Lab

Waar moet een fieldlab, waarin onderwijs, ondernemers en overheid samen komen, aan voldoen? In een mini-hackathon lieten we studenten en ondernemers samen onderzoeken hoe het fieldlab hen kan voorbereiden op een circulaire toekomst. Lees verder…

Ben jij er klaar voor?

Wil jij ook een co-creatie traject samen met ons doorlopen? Neem dan contact op!

Mail ons