Wat als we…

Het verlies van biodiversiteit en de binding tussen mens en natuur kunnen herstellen door het realiseren van openbare plekken voor het oogsten van voedsel?

De Uitdaging

Biodiversiteitsverlies en het verlies van binding tussen mens en natuur zijn een groot probleem. Meer dan de helft van de mensen wereldwijd woont in stedelijke gebieden. Hoe verleiden we die mensen om een connectie te maken met die natuur? De Straat Apotheek is een openbare plek om voedsel te oogsten in de stedelijke omgeving met een extra bijzondere inhoud. De (veelal inheemse) gewassen die er groeien zijn op zich gezond en in sommige combinaties hebben ze een medicinale werking. 

Door samen met buurtbewoners te co-creëren, maken we de eindgebruikers van de Straat Apotheek niet alleen bekend met moestuinieren, maar herpositioneren we voedsel als medicijn.

Wat is de rol van Noorderwind

Naast het actief uitrollen van de eerste Stads Apotheek  i.s.m. het team van Groenemorgen en ‘Dus Wat Gaan Wij Doen’ focust Noorderwind zich op het valideren en uitwerken van de partnerpakketten. Deze partnerpakketten moeten het mogelijk maken een deel van de Straat Apotheken te financieren en op meerdere plekken te realiseren. 

Ook adviseert Noorderwind in de aanplant van de gewassen en organiseert een deel van  programma in de vorm van co-creatie sessies met bewoners en pluk-wandelingen.

Gydo van der Wal
gydo@noorderwind.co
06 1847 6905

What is your dream for a better tomorrow?

We could help turning your idea into the new normal.

Challenge us