Goed nieuws! We hebben in 2023 samen met onze partner LaatBloeien budget gekregen van CityLab010 om het Fieldlab startups in de nieuwe economie te kunnen kickstarten

De uitdaging

Wij willen met dit Fieldlab de Rotterdamse “zebra’s” ondersteunen met nieuwe manieren van innoveren die passen bij een nieuwe toekomstbestendige economie. Binnen dit Fieldlab werken we toe naar een nieuwe innovatie cultuur, gereedschappen en methoden die de nadruk leggen op kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van/inzetten van de principes: duurzaamheid (gezonde & klimaatneutrale stad), circulariteit (een wereld zonder afval) en inclusiviteit & symbiose (gelijke kansen voor alle Rotterdammers). 

Hoogleraar Emeritus Duurzaam Ondernemen Jan Jonker identificeerde in zijn boek: Nieuwe Business Modellen drie hefbomen om succesvol richting die Nieuwe Economie te gaan bewegen mbv het innoveren van onze huidige en nieuwe businessmodellen. Door in te gaan zetten op een economie waarin:

  1. Producten en organisaties worden gedreven door het leveren van duurzame en maatschappelijke waarde ipv financiële waarde;
  2. Gewerkt wordt in netwerken & samenwerkingsverbanden ipv in (shareholder gedreven) private ondernemingen;
  3. Producten en businesscases worden vervangen door waardeproposities en organisatiemodellen die gebaseerd zijn op circulair materiaalstromen ipv lineaire ketens.

Wij zien uit eigen ervaring dat de “zebra” startups in Rotterdam een aanjagende rol in de transitie naar een Nieuwe Economie spelen. We willen binnen dit Fieldlab beter begrijpen hoe dan en hoe we dit kunnen versnellen en die beweging kunnen vergroten, door in ons Fieldlab te onderzoeken en testen hoe zij dit nu al doen en hoe dit beter kan. Het resultaat van de onderzoeken die we binnen het “zebra” startups gaan doen: een gedeelde visie op de transitie naar de Nieuwe Economie in het innovatielandschap van Rotterdam maar ook een vertaling van deze geleerde lessen in praktische business development tools/methodieken die tijdens en na de onderzoeksperiode gedeeld worden.

Wat gaan we doen?

Om dit te kunnen doen richt ons Fieldlab zich op 3 design challenges in lijn met de 3 hefbomen:

  1. Hoe gaan we in het ontwikkelen van producten en businesses meer aansturen op het leveren van duurzame en maatschappelijke waarde, dan dat we ons laten leiden door financiële drijfveren?
  2. Hoe ontwikkelen, valideren en implementeren we die nieuwe ideeën en businesses in netwerken & samenwerkings- verbanden ipv in (shareholder gedreven) private ondernemingen?
  3. Hoe maken we bestaande en nieuwe waarde proposities en verdienmodellen zo circulair mogelijk in een systeem dat de komende tijd toch nog echt voornamelijk lineair zal zijn?

De uitkomsten van de 3 design challenges worden verwerkt in business development tools/methodieken/gereedschap dat al tijdens het Fieldlab ter beschikking gesteld wordt aan de Rotterdamse “zebra” startups. Zo dragen we bij aan het vormen van een gedeelde visie op het onderwerp doordat we niet alleen met elkaar het gesprek aangaan maar ook met elkaar gaan ervaren wat wel en niet gaat werken.

Daarbij richten we ons in eerste instantie op de (disruptieve, innovatie & commerciële) “zebra” startups van Rotterdam als 1e doelgroep (om het project ook behapbaar te houden) maar verwachten we dat de geleerde lessen, tools en visie gemakkelijk te delen en kopiëren zijn door de andere doelgroepen in het innovatielandschap en daar dus ook te discussie helpen aanjagen hoe bijv. een corporate innovatieteam kan gaan zorgen dat een corporate straks de transitie naar een nieuwe economie kan maken.

Wil je mee doen in het FieldLab?

Ben jij een zebra en wil je input leveren op hoe jij het eco-systeem in Rotterdam nu ervaart, welke barrières jij tegenkomt en hoe jij denkt beter ondersteunt te kunnen worden? Meld je hier aan om mee te doen.

Ben je een student en zou je wel onderzoek willen doen naar een van deze 3 onderzoeksvragen? Kijk bij onze openstaande functies voor meer informatie.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het fieldlab of uitgenodigd worden voor onze bijeenkomsten? Mail boukje@noorderwind.co voor meer informatie.

Portret Boukje

Boukje Vastbinder
boukje@noorderwind.co
06 2215 8613

What is your dream for a better tomorrow?

We could help turning your idea into the new normal.

Challenge us