Wat als we…

Op grote schaal mensen betrekken bij duurzame energieopwekking om milieu-impact te creëren en de wereldwijde energietransitie te versnellen?

De uitdaging

De afgelopen jaren heeft Energy Floors fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van interactieve en Energieopwekkende vloeren. Tevens is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een online platform voor weergave van de door de vloeren zelf gegenereerde data over energieopwekking en beweging. Echter om de impact van de installaties en de waarde voor klanten te verhogen hebben zij het plan om het online platform uit te breiden met Smart City data van derden.

Wat is de rol van Noorderwind

Om de haalbaarheid van het idee en business case te onderzoeken hebben wij samen met Energy Floors een MIT Haalbaarheids subsidie aangevraagd bij het RVO. 

Na het verkrijgen van deze subsidie zijn we gestart met het onderzoeken van de economische haalbaarheid van het idee. Dit doen we door middel van een validatie in de markt bij potentiële klanten uit te voeren. De resultaten worden verwerkt in een Business Model Canvas zodat er uiteindelijk een gevalideerde en haalbare business case kan worden gevormd.

Gydo van der Wal
gydo@noorderwind.co
06 1847 6905

What is your dream for a better tomorrow?

We could help turning your idea into the new normal.

Challenge us